INFORMACJA O ZMIANIE CZASU PRACY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej informuje o zmianie godzin pracy:

– w dniu 22.12.2022 (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej czynny będzie w godzinach 7:30-15:30

– oraz w dniu 23.12.2022 (piątek) w godzinach 7:30-10:00

Na czym polega zamrożenie cen prądu w 2023 r.?

Aby chronić odbiorców energii elektrycznej, rząd zaproponował rozwiązanie nazwane Tarczą Solidarnościową. Zakłada ona, że ceny energii w 2023 r. będą zamrożone na poziomie z 2022 . Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. weszła w życie 18 października 2022 r.

Cena energii będzie zamrożona na poziomie z 2022 r. dla poniższych limitów:

– do 2 MWh rocznie – dla wszystkich gospodarstw domowych

– do 2,6 MWh rocznie – dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami

– do 3 MWh rocznie – dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników

– do 250 kWh rocznie – dla działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD)

Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów, muszą złożyć dodatkowe oświadczenia i dokumenty do 30 czerwca 2023 r.

Na czym polega wsparcie w ramach Tarczy Solidarnościowej

Gmina Krokowa złożyła deklarację o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego (węgla) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego będą mogły zakupić w wyznaczonych przez Gminę punktach (w Wierzchucinie i w Krokowej) węgiel po preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W celu zakupu węgla w preferencyjnej cenie trzeba będzie złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej o preferencyjny zakup węgla.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ilość węgla dla jednego gospodarstwa domowego w ramach takiego zakupu wynosi 1 500 kg do 31 grudnia 2022 r. oraz 1 500 kg od 1 stycznia 2023 r.

Obecnie Gmina przygotowuje się do podpisania umowy z firmą PGE Paliwa na dostawę węgla. W tym celu prosimy osoby uprawnione do nabycia węgla w preferencyjnej cenie o wypełnienie przygotowanej ankiety „DEKLARACJA DOTYCZĄCA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUP WĘGLA”

Ankieta pozwoli nam określić zapotrzebowanie na węgiel i odpowiednio zawrzeć umowę z firmą PGE Paliwa.

Wypełnione ankiety odbieramy w Urzędzie Gminy Krokowa w Krokowej i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej w  terminie do 14 listopada 2022 r. Termin jest krótki, bo chcemy jak najszybciej zawrzeć umowę i zacząć sprzedaż węgla.

UWAGA ankieta nie jest wnioskiem o sprzedaż węgla wg zasad ustalonych Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ankieta ma określić ogólne zapotrzebowanie na taki węgiel w Gminie Krokowa.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla będzie można składać po podpisaniu przez Gminę Krokowa umowy z PGE Paliwa tj. pod koniec listopada. Będziemy informować o tym mieszkańców poprzez obwieszczenia na tablicach informacyjnych w sołectwach i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krokowa.

w Krokowej