O Ośrodku

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej

Kierownik GOPS

Danuta Mroczkowska
tel. 58 675-41-32
e-mail: gops@krokowa.pl

Główna Księgowa

Elżbieta Naczk
tel.58 774-22-63

Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze i Fundusz Alimentacyjny

1. Ewelina Dettlaff – Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych
tel.58 675-41-29

2. Dorota Lasek – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
tel.58 675-41-36

3. Paulina Dettlaff-KasprzakReferent ds. świadczeń wychowawczych
tel.58 675-41-29

4. Agnieszka Kwidzińska – Referent ds. świadczeń wychowawczych
tel.58 675-41-36

5. Ewelina Brzozowska Starszy inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i stypendiów socjalnych
tel.58 675-41-29

Pracownicy socjalni

1. Maria Belgardt – Starszy pracownik socjalny
tel. 58 675-41-36

2. Brygida Mruk
Starszy pracownik socjalny
tel. 58 675-41-37

3. Angelika Hallmann Pracownik socjalny
tel. 58 675-41-35

4. Monika Wiśnios – Pracownik socjalny
tel. 58 675-41-37

5. Danuta Szwarc – Pracownik socjalny
tel. 58 675-41-35

6. Kamila Jezierska Starszy specjalista pracy socjalnej
tel. 58 675-41-37
Usługi opiekuńcze

1. Krystyna Budnik – Opiekun
2. Beata Detlaf – Opiekun
3. Agnieszka Gładkowska – Opiekun
4. Alicja Kaczykowska – Opiekun
5. Hanna Styn – Opiekun
6. Aleksandra Szymikowska – Opiekun

Młodszy asystent rodziny

1. Anita Kohnke
tel. 58 675-41-35

2. Elżbieta Kos
tel. 58 675-41-36

Referent ds. finansowo-kadrowych i zamówień publicznych

Dominika Dominik
tel. 58 675-41-35

Pomoc administracyjna

1. Kajetan Bergmann
tel. 58 675-41-35

2. Małgorzata Krampikowska
tel. 58 675-41-35

Kierowca

Paweł Goyke

INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM
Od 13.10.2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest częściowo zamknięty dla interesantów.
oooo
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup