Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel.

Od dnia 9 czerwca 2021 r. w wyniku nowelizacji ustawy Karta Dużej Rodziny jest dostępna w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel.

Oznacza to, że KAŻDY posiadacz Karty, niezależnie od tego w jakiej formie (tradycyjna/elektroniczna/obie formy) dotychczas miał przyznaną Kartę Dużej Rodziny – od dnia 9 czerwca 2021r. może z niej korzystać poprzez aplikację mObywatel.

Warunkiem umożliwiającym korzystanie z Karty Dużej Rodziny poprzez aplikację jest dostęp do aplikacji mObywatel.

Aplikacja mObywatel umożliwia:

  • pobranie karty w wersji elektronicznej, każdemu posiadaczowi Karty, posiadającemu PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację – bez konieczności wnioskowania o  kartę elektroniczną;
  • uwierzytelnianie się osoby logującej profilem zaufanym;
  • wyświetlanie przez rodziców i małżonków rodziców Kart pozostałych członków ich rodzin.

Link do aplikacji mObywatel: 

https://www.gov.pl/web/mobywatel/mobywatel-dokument

Ważne:

Od 01-03-2023 r. zmianie ulegają również opłaty za:

  • wydanie duplikatu karty – opłata wynosi 13,00 zł
  • domówienie tradycyjnej formy karty – opłata wynosi 10,00 zł

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Od 1 stycznia 2019r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Druki wniosku dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej oraz można je pobrać z niniejszej strony.

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty, a składasz wniosek o dodatkową formę, wtedy  należy ponieść opłatę 10,00 zł . Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 13,00 zł.

Druki do  pobrania

https://empatia.mpips.gov.pl/wzory-dokumentow

w Krokowej