Statut

UCHWAŁA NR XXIII/217/2016 RADY GMINY KROKOWA
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krokowej

Pobierz opublikowany Statut

w Krokowej