O Ośrodku

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej

Kierownik GOPS

Danuta Mroczkowska – nr tel. 58 675-41-32

Główna Księgowa

Elżbieta Naczk – nr tel.58 774-22-63

Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze i Fundusz Alimentacyjny

1. Ewelina Dettlaff – Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych – nr tel.58 675-41-29

2. Paulina Dettlaff-KasprzakReferent ds. świadczeń wychowawczych – nr tel.58 675-41-29

3. Agnieszka Kwidzińska – Referent ds. świadczeń wychowawczych – nr tel.58 675-41-36

4. Ewelina BrzozowskaStarszy inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i stypendiów socjalnych – nr tel. 58 675-41-29

Pracownicy socjalni

1. Angelika HallmannStarszy pracownik socjalnynr tel. 58 675-41-35

2. Kamila Jezierska – Starszy specjalista pracy socjalnej – nr tel. 58 675-41-37

3. Małgorzata Królikowska Pracownik socjalny – nr tel. 58 675-41-35

4. Danuta Szwarc – Starszy pracownik socjalny – nr tel. 58 675-41-35

5. Monika Wiśnios – Starszy pracownik socjalny – nr tel. 58 675-41-37


Młodszy asystent rodziny

1. Anita Kohnke – nr tel. 58 675-41-36

2. Elżbieta Kos – nr tel. 58 675-41-36

Inspektor ds. finansowo-kadrowych i zamówień publicznych

Dominika Dominik – nr tel. 58 675-41-37

Kierowca

Paweł Goyke

Usługi opiekuńcze
1. Beata Detlafopiekun
2. Agnieszka Gładkowskaopiekun
3. Alicja Kaczykowska – opiekun
4. Hanna Stynopiekun
5. Aleksandra Szymikowskaopiekun

w Krokowej