Opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022.  skierowany jest do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :

a/dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

b/osobami o znacznym stopniu niepełnoprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków . Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r.

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin, którzy sprawują opiekę lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnoprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym , która :

a/ ma niepełnosprawność sprzężoną /złożoną,
b/ wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
c/ stale przebywa w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej :

Poniedziałek   7.30-15.30
Wtorek            7.30-15.30
Środa               7.30-15.30
Czwartek         7.30-17.00
Piątek              7.30-14.00

pod numerami:

58/6754135 – Starszy pracownik socjalny Pani Angelika Hallmann

58/6754135 – Starszy pracownik socjalny Pani Danuta Szwarc

58/6754135 – Pracownik socjalny Pani Małgorzata Królikowska

58/6754137 – Starszy pracownik socjalny Pani Brygida Mruk

58/6754137 – Starszy specjalista pracy socjalnej Pani Kamila Jezierska

58/6754137 – Starszy pracownik socjalny Pani Monika Wiśnios

w Krokowej