Opieka wytchnieniowa

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Gmina Krokowa przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA GMINY KROKOWA: 40.250,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub 2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.  
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:  
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.  

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024  

Osoby zainteresowane spełniające warunki prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej.
 
Poniedziałek   7.30-15.30
Wtorek            7.30-15.30
Środa               7.30-15.30
Czwartek         7.30-17.00
Piątek              7.30-14.00
 

pod numerami: 58/675-41-35 – Starszy pracownik socjalny Pani Danuta Szwarc 58/675-41-35 – Pracownik socjalny Pani Małgorzata Królikowska
58/675-41-35 – Starszy pracownik socjalny Pani Angelika Hallmann
58/675-41-37 – Starszy specjalista pracy socjalnej Pani Kamila Jezierska
58/675-41-37 – Starszy pracownik socjalny Pani Monika Wiśnios                                                                                      

w Krokowej