TELEOPIEKA

Gmina Krokowa dążąc do podwyższenia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, umożliwia na preferencyjnych warunkach, dostęp do Teleopieki domowej I generacji. Teleopieka jest usługą dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, np. w sytuacji nagłego zasłabnięcia czy upadku fake rolex guarantee card.

Usługi Teleopieki Domowej I generacji świadczone dla samotnych osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w ramach tzw. „czerwonego przycisku alarmowego” – zapewniają całodobowy kontakt z Centrum Operacyjno-Alarmowym, które w przypadku odebrania sygnału z identyfikacją Podopiecznego na skutek wciśnięcia przez niego przycisku, podejmują stosowne działania (próbują nawiązać kontakt głosowy z Podopiecznym, powiadamiają wskazane osoby z listy kontaktu oraz w razie konieczności powiadamiają odpowiednie służby ratunkowe).

Organizatorem usługi Teleopieki jest gmina, zaś realizatorem – Polskie Centrum Opieki. 

Usługa jest  dostępna dla wszystkich mieszkańców Gminy Krokowa na preferencyjnych warunkach.

Szczegółowe informacje w sprawie podłączenia usługi można uzyskać:

  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul Wejherowska 3, 84-110 Krokowa
  • telefonicznie: (58) 675-41-37, 675-41-35.

Usługa Teleopieki wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą kilku elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego na przegubie ręki lub w formie wisiorka na szyi i telefonu umożliwiającego kontakt z operatorem w Centrum Operacyjno – Alarmowym.

w Krokowej