SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA GRUPY PSYCHOEDUKACYJNE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej zaprasza osoby, które doświadczyły bądź doświadczają przemocy, albo po prostu chcą poszerzyć swoją w wiedzę na temat przemocy.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej, ul. Wejherowska 3, pokój nr 4, od 24 października 2022r. o godz. 16.30 w każdy poniedziałek.

Zachęcamy do uczestnictwa.

Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej:

Brygida Mruk tel. 58 675-41-37
Kamila Jezierska tel. 58 675-41-37
Monika Wiśnios tel. 58 675-41-37
Danuta Szwarc tel. 58 675-41-35
Angelika Hallmann tel. 58 675-41-35

Czym są  grupy wsparcia i kto jest ich adresatem?

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej. Zwykle w grupach wsparcia uczestniczą osoby, które łączą podobne problemy i trudności. Grupy  mają  charakter  formalny
i organizowane są przez specjalistyczne instytucje i prowadzone przez jedną lub dwie profesjonalnie przygotowane osoby. Grupy takie mogą mieć  charakter otwarty (gdy w każdym momencie mogą dołączyć do nich nowi członkowie) lub zamknięty (gdy nowi członkowie nie mogą dołączać do spotkań po ich rozpoczęciu). Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego.  Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także
w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.     

Cel główny programu:

 1. zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez wzmocnienie oraz zwiększenie świadomości przysługujących praw;
 2. wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych, sprawczości i podmiotowości;

Plan programu grupy psychoedukacyjnej:

 1. rozpoznanie sytuacji osoby doświadczającej przemocy, zdefiniowanie problemu, zapewnienie wsparcia, uświadomienie, że przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo;
 2. psychoedukacja ukierunkowana na potrzeby, emocje i uczucia;
 3. odbudowanie sił obronnych organizmu; praca nad emocjami, myślami automatycznymi, przekonaniami kluczowymi; rozpoznanie schematów myślowych dotyczące rodziny, roli kobiety i mężczyzny oraz przeformułowania ich;
 4. motywowanie do podjęcia własnych działań, nauka zdobywania umiejętności niezbędnych do niezależnego życia;
 5. odbudowanie poczucia własnej wartości, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, praca na zasobach;
 6. psychoedukacja mająca na celu uświadomienie zjawiska cykliczności i faz przemocy;
 7. zdobycie wiedzy o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, mechanizm stosowania przemocy, charakterystyka zachowań i metod oddziaływania osób  stosujących przemoc;
 8. mity dotyczące stereotypowego myślenia na temat zjawiska przemocy, związane nałogiem zniewolenia- rola kobiety i mężczyzny w związku;
 9. rozumienie psychologicznych i społecznych skutków doznawanej przemocy, omówienie destruktywnego wpływu przemocy w rodzinie na dzieci, konsekwencje wzrastania
  w rodzinie destrukcyjnej;
 10. nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, nauka rozpoznawania u siebie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim;
 11. nauka umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu;
 12. pomoc w psychologicznym uniezależnieniu się od sprawcy przemocy, aby rozpocząć samodzielne życie;
 13. nauka umiejętności asertywnego stawiania granic, rozpoznanie i korzystanie z posiadanych zasobów, nauka konstruktywnych zachowań obronnych;
 14. rozpoznanie współuzależnienia w związku oraz nauka wychodzenia z niego.