Kadra

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej

Kierownik GOPS

Danuta Mroczkowska – nr tel. 58 675-41-32

Główna Księgowa

Elżbieta Naczk – nr tel.58 774-22-63

Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze i Fundusz Alimentacyjny

1. Ewelina Dettlaff – Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych – nr tel. 58 675-41-29

2. Paulina Dettlaff-Kasprzak – Referent ds. świadczeń wychowawczych – nr tel. 58 675-41-29
3. Agnieszka Kwidzińska – Referent ds. świadczeń wychowawczych – nr tel. 58 675-41-36
4. Ewelina Brzozowska – Starszy inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i stypendiów socjalnych – nr tel. 58 675-41-29

Pracownicy socjalni

1. Angelika Hallmann – Starszy pracownik socjalny – nr tel. 58 675-41-35
2. Kamila Jezierska – Starszy specjalista pracy socjalnej – nr tel. 58 675-41-37
3. Małgorzata Królikowska – Pracownik socjalny – nr tel. 58 675-41-35
4. Danuta Szwarc – Starszy pracownik socjalny – nr tel. 58 675-41-35
5. Monika Wiśnios – Starszy pracownik socjalny – nr tel. 58 675-41-37


Młodszy asystent rodziny

1. Anita Kohnke – nr tel. 58 675-41-36
2. Elżbieta Kos – nr tel. 58 675-41-36

Inspektor ds. finansowo-kadrowych i zamówień publicznych

Dominika Dominik – nr tel. 58 675-41-37

Kierowca

Paweł Goyke

Usługi opiekuńcze
1. Beata Detlaf – opiekun
2. Agnieszka Gładkowska – opiekun
3. Alicja Kaczykowska – opiekun
4. Hanna Styn – opiekun
5. Aleksandra Szymikowska – opiekun

w Krokowej