Ukraina

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI OBYWATELI UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KROKOWA

W związku z działaniami wojennymi, które trwają na terytorium Ukrainy, Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Krokowej  zapewnia bezpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Krokowa.

W ramach pomocy psychologicznej świadczona jest pomoc doraźna dzieciom potrzebującym wsparcia. Poradnictwo psychologiczne realizowane jest w języku ukraińskim, nastawione na niwelowanie stresu związanego z wojną i koniecznością przesiedlenia się oraz zmianą otoczenia i kręgu kulturowego.

Pomoc jest realizowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej. Terminy i godziny spotkań są ustalane indywidualnie.

Osoby potrzebujące wsparcia dla dzieci obywateli Ukrainy mogą zgłaszać chęć skorzystania z pomocy psychologicznej bezpośrednio w siedzibie Ośrodka przy ul. Wejherowska 3 w Krokowej lub pod numerami telefonu 58 675 41 37, 58 675 41 35 w godzinach pracy Ośrodka:

od poniedziałku do środy w godz. 7:30 – 15:30
czwartek w godz. 7:30 – 17:00
piątek w godz. 7:30 – 14:00

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, які перебувають у ГРМІНИ КРОКІВ

У зв’язку з бойовими діями, які відбуваються на території України, Комунальний центр соціального захисту населення м. Крокова надає безкоштовну психологічну допомогу дітям громадян України, які проживають на території ґміни Крокова.

У рамках психологічної допомоги надається невідкладна допомога дітям, які потребують підтримки. Психологічні консультації надаються українською мовою, спрямовані на зменшення стресу, пов’язаного з війною та необхідністю переїзду, а також на зміну середовища та культури.

Допомога надається в Комунальному центрі соціального захисту у Крокові. Дати та години зустрічей встановлюються індивідуально.

Люди, які потребують підтримки дітей громадян України, можуть повідомити про своє бажання скористатися психологічною допомогою безпосередньо за адресою Центру за адресою: вул. Wejherowska 3 у Крокові або за телефонами 58 675 41 37, 58 675 41 35 у робочий час Центру:

з понеділка по середу з 7:30 – 15:30

четвер з 7:30 – 17:00

П’ятниця з 7:30 – 14:00

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę dla obywateli Ukrainy.

Pomoc przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawa) i przeznaczona jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Jednorazowa pomoc w wysokości 300zł przysługuje obywatelowi Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022r. oraz został wpisany do rejestru PESEL.
Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Polski, jeśli matka przekroczyła granicę Ukraina-Polska po dniu 24 lutego 2022r.
Legalność pobytu obywatela Ukrainy będzie ustalana na podstawie:

  • Zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży
    Granicznej – w paszporcie powinna znajdować się pieczątka z datą przekroczenia granicy po 24 lutego 2022r.;
  • Obywatele Ukrainy, którzy chcą pozostać w Polsce od dnia 16 marca 2022r. mogą składać wnioski w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Krokowej w celu nadania numeru PESEL;

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krokowej.
Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód i nie wymaga wydania decyzji, natomiast wypłata świadczenia nastąpi w chwili otrzymania środków z budżetu Państwa na ten cel.
Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od dnia 16 marca 2022r, druk wniosku dostępny jest poniżej

w Krokowej