Terminy wypłat świadczeń

Harmonogram wypłat świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. do realizacji przez Bank Spółdzielczy w Krokowej

Lp Miesiąc Dodatki mieszkaniowe, prace społeczne użyteczne Zapomogi Świadczenia rodzinne, wychowawcze, dobry start, fundusz alimentacyjny
1 styczeń 11.01.2021 20.01.2021 26-27.01.2021
2 luty 10.02.2021 19.02.2021 24-25.02.2021
3 marzec 10.03.2021 19.03.2021 25-26.03.2021
4 kwiecień 09.04.2021 20.04.2021 26-27.04.2021
5 maj 10.05.2021 20.05.2021 26-27.05.2021
6 czerwiec 10.06.2021 21.06.2021 24-25.06.2021
7 lipiec 09.07.2021 20.07.2021 26-27.07.2021
8 sierpień 06.08.2021 30.08.2021 27-30.08.2021
9 wrzesień 10.09.2021 20.09.2021 24-27.09.2021
10 październik 11.10.2021 20.10.2021 26-27.10.2021
11 listopad 10.11.2021 19.11.2021 25-26.11.2021
12 grudzień 10.12.2021 15; 20 i 28.12.2021 16-17.12.2021