Terminy wypłat świadczeń

Harmonogram wypłat świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej
na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
do realizacji przez Bank Spółdzielczy w Krokowej

Lp

Miesiąc

Dodatki mieszkaniowe, prace społeczne użyteczne

Zapomogi

Świadczenia rodzinne,

wychowawcze, dobry start, fundusz alimentacyjny

1

styczeń

10.01.2019

21.01.2019

25-28.01.2019

2

luty

11.02.2019

20.02.2019

25-26.02.2019

3

marzec

11.03.2019

20.03.2019

26-27.03.2019

4

kwiecień

10.04.2019

19.04.2019

26-29.04.2019

5

maj

10.05.2019

20.05.2019

27-28.05.2019

6

czerwiec

10.06.2019

21.06.2019

26-27.06.2019

7

lipiec

10.07.2019

19.07.2019

26-29.07.2019

8

sierpień

09.08.2019

29.08.2019

29-30.08.2019

9

wrzesień

10.09.2019

20.09.2019

26-27.09.2019

10

październik

10.10.2019

21.10.2019

28-29.10.2019

11

listopad

12..11.2019

20.11.2019

26-27.11.2019

12

grudzień

10.12.2019

16 i 20.12.2019

18-19.12.2019

w Krokowej