Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel.

Od dnia 9 czerwca br. w wyniku nowelizacji ustawy Karta Dużej Rodziny jest dostępna w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel.

Oznacza to, że KAŻDY posiadacz Karty, niezależnie od tego w jakiej formie (tradycyjna/elektroniczna/obie formy) dotychczas miał przyznaną Kartę Dużej Rodziny – od dnia 9 czerwca 2021r. może z niej korzystać poprzez aplikację mObywatel.

Warunkiem umożliwiającym korzystanie z Karty Dużej Rodziny poprzez aplikację jest dostęp do aplikacji mObywatel.

 Aplikacja mObywatel umożliwia:

  • pobranie karty w wersji elektronicznej, każdemu posiadaczowi Karty, posiadającemu PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację – bez konieczności wnioskowania o  kartę elektroniczną;
  • uwierzytelnianie się osoby logującej profilem zaufanym;
  • wyświetlanie przez rodziców i małżonków rodziców Kart pozostałych członków ich rodzin.

Link do aplikacji mObywatel: 

https://www.gov.pl/web/mobywatel/mobywatel-dokument

Dotychczasowa aplikacja mKDR zostanie zamknięta!!!

Ważne:

Zmianie ulegają również opłaty za:

  • wydanie duplikatu karty oraz
  • domówienie tradycyjnej formy karty.

Od dnia  9 czerwca 2021r. opłata została ujednolicona i wynosi 10,00 zł od karty.


Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Od 1 stycznia 2019r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Druki wniosku dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej oraz można je pobrać z niniejszej strony.

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty, a składasz wniosek o dodatkową formę, wtedy  należy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpiłeś z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., jesteś zwolniony z tej opłaty w przypadku gdy złożysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.). Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 9,56 zł.

Informacje o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, jak i wniosek o wydanie KDR wraz z załącznikami, wykaz zniżek, oraz inne dokumenty są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina oraz w załącznikach poniżej.

 Druki do  pobrania

https://empatia.mpips.gov.pl/wzory-dokumentow