Wszystkie wpisy, których autorem jest Dariusz Kaleta

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 40 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że uległy zmianie przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Terminy składania wniosków:

 1. do dnia 15 lipca 2022r. podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą złożyć wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres od 24 lutego 2022 roku do 29 kwietnia 2022 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 1. do dnia 31 lipca 2022r. podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy posiadającym numer PESEL oraz status UKR, składają wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres do 30 czerwca 2022 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000941/O/D20220941.pdf

 1. od dnia 1 lipca 2022r. wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w terminie miesiąca, od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000941/O/D20220941.pdf

Wnioski złożone z uchybieniem terminów wskazanych w punkcie 1, 2 i 3 pozostawia się bez rozpoznania.

Kontakt telefoniczny:  58 675-41-37, 58 675-41-35

Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Gminy Krokowa

Informujemy, że od lipca 2022 r. Gmina Krokowa uruchomiła bezpłatny telefon wsparcia dla mieszkańców gminy Krokowa pod którym można uzyskać pomoc psychologa.

Linia służy osobom uzależnionym, współuzależnionym od alkoholu, doświadczającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy w rodzinie, doświadczającym aktów agresji i przemocy, opiekunom i dzieciom borykającym się z problemami wynikającymi m. in. uzależnienia od internetu i urządzeń mobilnych, cyberprzemocy, depresji.

O każdym problemie warto rozmawiać.

Psycholog czeka na Twój telefon.

Pomoc będzie świadczona we wtorki oraz piątki w godz. 16.00 – 18.00 pod numerem telefonu 662-783-639

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI OBYWATELI UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KROKOWA

W związku z działaniami wojennymi, które trwają na terytorium Ukrainy, Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Krokowej  zapewnia bezpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Krokowa.

W ramach pomocy psychologicznej świadczona jest pomoc doraźna dzieciom potrzebującym wsparcia. Poradnictwo psychologiczne realizowane jest w języku ukraińskim, nastawione na niwelowanie stresu związanego z wojną i koniecznością przesiedlenia się oraz zmianą otoczenia i kręgu kulturowego.

Pomoc jest realizowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej. Terminy i godziny spotkań są ustalane indywidualnie.

Osoby potrzebujące wsparcia dla dzieci obywateli Ukrainy mogą zgłaszać chęć skorzystania z pomocy psychologicznej bezpośrednio w siedzibie Ośrodka przy ul. Wejherowska 3 w Krokowej lub pod numerami telefonu 58 675 41 37, 58 675 41 35 w godzinach pracy Ośrodka:

od poniedziałku do środy w godz. 7:30 – 15:30
czwartek w godz. 7:30 – 17:00
piątek w godz. 7:30 – 14:00

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, які перебувають у ГРМІНИ КРОКІВ

У зв’язку з бойовими діями, які відбуваються на території України, Комунальний центр соціального захисту населення м. Крокова надає безкоштовну психологічну допомогу дітям громадян України, які проживають на території ґміни Крокова.

У рамках психологічної допомоги надається невідкладна допомога дітям, які потребують підтримки. Психологічні консультації надаються українською мовою, спрямовані на зменшення стресу, пов’язаного з війною та необхідністю переїзду, а також на зміну середовища та культури.

Допомога надається в Комунальному центрі соціального захисту у Крокові. Дати та години зустрічей встановлюються індивідуально.

Люди, які потребують підтримки дітей громадян України, можуть повідомити про своє бажання скористатися психологічною допомогою безпосередньо за адресою Центру за адресою: вул. Wejherowska 3 у Крокові або за телефонами 58 675 41 37, 58 675 41 35 у робочий час Центру:

з понеділка по середу з 7:30 – 15:30

четвер з 7:30 – 17:00

П’ятниця з 7:30 – 14:00

Polityka senioralna w Polsce. Materiały pokonferencyjne

Co zrobić aby seniorom w Polsce żyło się lepiej? Jakie działania na rzecz osób starszych powinny podejmować władze lokalne, instytucje czy też organizacje społeczne? Czym w praktyce jest polityka senioralna i jak nią mądrze zarządzać? Między innymi nad tym zastanawiali się uczestnicy dwudniowej „Srebrnej Konferencji”, która odbyła się w dniach 31 maja – 1 czerwca br. w Goleniowie.

W konferencji udział wzięli liderzy senioralnych środowisk z całej Polski (m.in. z Goleniowa, Gorzowa, Wrocławia, Kołobrzegu, Myśliborza, Świdwina, Maszewa, Dębna, Chojnic, Gryfic, Krakowa, Białogardu, Sławna, Szczecina, Poznania, Czerska) oraz przedstawiciele samorządów i instytucji publicznych dbający o dobrostan seniorów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, które znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.RadnySenior.pl (zakładka „Aktualności”). Materiały w szczególności polecamy członkom rad seniorów, organizacji senioralnych, pracownikom samorządów lokalnych i instytucji właściwych dla zagadnień polityki senioralnej.

Z kolei pod adresem https://youtube.com/playlist?list=PLCAy4r6ZBeMOb4Zb4757jHz4Btq8undhC można prześledzić zapis video całej konferencji (wystąpienia poszczególnych ekspertów, jak i panele dyskusyjne).

W bogatym programie „Srebrnej Konferencji” znalazły się m.in. następujące tematy:

 • Sytuacja osób starszych w Polsce, czyli co wynika z najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego
 • Lokalne polityki senioralne, czyli jak systemowo podejść do rozwiązywania problemów osób starszych.
 • Program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja dla Seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023”, jako konkretna odpowiedź samorządu lokalnego na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa.
 • Znaczenie rad seniorów i Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów /w budowaniu polityki senioralnej w Polsce
 • Niechciany temat: Co zrobimy z naszą starością? Tematy tabu czyli: alkoholizm, depresja, lekomania, samobójstwa wśród osób starszych.
 • Innowacje w usługach społecznych.
 • Kultura dla seniorów – jak w środowisku lokalnym czynić ofertę dostępną, wartościową i atrakcyjną?
 • Rady seniorów – ustawa i praktyka. Inicjatywa zdrowo-roszczeniowa seniorów.
 • Polityka zdrowotna na przykładzie chorób neurologicznych seniorów i rehabilitacja w wieku senioralnym

Organizatorem „Srebrnej Konferencji” była Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina www.PFSP.pl

Przedsięwzięcie odbyło się dzięki wsparciu z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Maciej Patynowski