Wszystkie wpisy, których autorem jest Dariusz Kaleta

KWALIFIKACJE OSÓB DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, iż od 15.05.2023 r., rozpoczyna kwalifikacje osób do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym W Podprogramie 2021 Plus. Przyznanie Pomocy Żywnościowej PO PŻ wymaga bieżącej weryfikacji dochodów. W przypadku, gdy aktualna sytuacja dochodowa i życiowa rodziny nie jest znana OPS (brak aktualnego wywiadu środowiskowego) konieczne będzie dostarczenie dokumentów świadczących o sytuacji rodziny. Przypominamy też, że osoby uprawnione to mieszkańcy gminy spełniający kryterium dochodowe tj. 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. :

– 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

wie weryfikacji dochodowej będą wydawane skierowania do otrzymywania żywności.

Pomoc Żywnościowa PO PŻ to dystrybucja pełnowartościowych produktów żywnościowych z długoterminowym okresem spożycia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej po pozytywnym zakwalifikowaniu, wydaje skierowanie do udzielenia pomocy PO PŻ.

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać W godzinach:

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-17.00
Piątek 7.30-14.00

pod numerami:


58/6754135- Starszy pracownik socjalny Pani Danuta Szwarc
58/6754137— Starszy Specjalista pracy socjalnej Pani Kamila Jezierska
58/6754137- Starszy pracownik socjalny Pani Monika Wiśnios

Aplikacja mZUS

Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Osoby uprawnione do świadczeń mogą składać wnioski również za pomocą specjalnie do tego przygotowanej aplikacji mZUS.

Jest to pierwsza aplikacja mobilna ZUS. Umożliwia ona szybki dostęp do informacji i wniosków o świadczenia dla rodziny.

Z aplikacji można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację należy pobierać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store.

W aplikacji mZUS można:

·         w prosty sposób złożyć wniosek o świadczenia 500+ i 300+

·         sprawdzić status wysłanych wniosków i informacje o wypłacie świadczeń,

·         otrzymywać powiadomienia z ZUS – np. o nowym okresie świadczeniowym,

·         odczytać wiadomości, które pojawiły się na profilu na PUE ZUS.

Złóż wniosek o 500 plus w apliakcji mZUS

  • prosty sposób na złożenie wniosków o świadczenia dla rodziny
  • szybka informacja o Twoim wniosku
  • wygodny dostęp do danych o wypłacie Twoich świadczeń
  • powiadomienia z ZUS o okresach świadczeniowych
  • wiadomości, które pojawiły się na Twoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Bezpłatna aplikacja mZUS jest dostępna w sklepach Google Play i App Store

Wnioski oświadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego

ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie


Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. mLegitymacja będzie dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

Dodatkowa forma legitymacji emeryta-rencisty w telefonie

ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej.
Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami. 

Wniosek o tradycyjną legitymację

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja.
Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.

Dotychczasowa legitymacja nadal jest ważna

Osoby korzystające ze swoich tradycyjnych legitymacji nie muszą się martwić. Zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie.
mLegitymacja daje emerytom i rencistom możliwość korzystania z dokumentu w wersji elektronicznej, jednak korzystanie z niej nie jest obowiązkowe.

INFORMACJA o wynikach naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (8 godzin miesięcznie)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi została wybrana Pani Ilona Danilczyk zam. Gościcino.

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Komisja uznała, że Pani Ilona Danilczyk zam. Gościcino posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.