Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z programu „Dobry start”, na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 oraz świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 będą przyjmowane:

 

– elektronicznie od 1 lipca 2019 r.

– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.

 

Aby zagwarantować sobie ciągłość wypłat świadczeń należy dochować w/w terminów.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej, ul. Wejherowska 3, pokój nr 10 i 3 oraz pod numerami tel. 58 675-41-29, 58 675-41-36

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o rzetelne wypełnianie wniosków (numery PESEL, nr rachunku bankowego, dokładna nazwa i  adres szkoły do której uczęszcza dziecko) co znacznie usprawni proces ich przyjmowania i pozwoli uniknąć Państwu oczekiwania w kolejce.

Świadczenie wychowawcze (500 plus)

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych  zasadach będzie można składać online od 1 lipca (drogą elektroniczną za pośrednictwem: bankowości elektronicznej oraz przez Internet, za pomocą portali: Emp@tia  , PUE  ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.

W przypadku wniosku złożonego po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

– Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019r.

– Złożenie wniosku we wrześniu 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019r.

– Złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019r.

– Złożenie wniosku w listopadzie 2019r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020r.

– Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r. składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019r.)

Od 1 lipca 2019r. prawo do świadczenia wychowawczego już nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego  rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących  dziecko. Ponadto zostanie zlikwidowany obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Organ właściwy będzie wysyłał wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą o przyznaniu świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.