Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie – od 1 września do 15 września 2019 r.
Wyjątkiem są  słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, którzy składają wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2019 r.
Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej, pokój nr 10. Obsługą spraw zajmuje się Ewelina Brzozowska (tel.: 58 6754129).

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z programu „Dobry start”, na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 oraz świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 będą przyjmowane:

 

– elektronicznie od 1 lipca 2019 r.

– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.

 

Aby zagwarantować sobie ciągłość wypłat świadczeń należy dochować w/w terminów.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej, ul. Wejherowska 3, pokój nr 10 i 3 oraz pod numerami tel. 58 675-41-29, 58 675-41-36

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o rzetelne wypełnianie wniosków (numery PESEL, nr rachunku bankowego, dokładna nazwa i  adres szkoły do której uczęszcza dziecko) co znacznie usprawni proces ich przyjmowania i pozwoli uniknąć Państwu oczekiwania w kolejce.