INFORMACJA o wynikach naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (10 godzin miesięcznie)


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi została wybrana Pani Lucyna Roeske zam. Werblinia

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Komisja uznała, że Pani Lucyna Roeske zam. Werblinia posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.