Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent ?

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • `w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

https://duw.pl/download/1/38140/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021-1607011377.pdf

Dodatkowe założenie:

minimum 70% uczestników Programu mają stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej

Poniedziałek   7.30-15.30
Wtorek            7.30-15.30
Środa               7.30-15.30
Czwartek         7.30-17.00
Piątek              7.30-14.00

pod numerami:

58/6754135 – Starszy pracownik socjalny Pani Angelika Hallmann

58/6754135 – Starszy pracownik socjalny Pani Danuta Szwarc

58/6754135 – Pracownik socjalny Pani Małgorzata Królikowska

58/6754137 – Starszy pracownik socjalny Pani Brygida Mruk

58/6754137 – Starszy specjalista pracy socjalnej Pani Kamila Jezierska

58/6754137 – Starszy pracownik socjalny Pani Monika Wiśnios

Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.  skierowany jest do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :

a/dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

b/osobami o znacznym stopniu niepełnoprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków . Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2021 r.

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin, którzy sprawują opiekę lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnoprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym , która :

a/ ma niepełnosprawność sprzężoną /złożoną,
b/ wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
c/ stale przebywa w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu

http://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Opieka-wytchnieniowa—edycja-2021-1607013027.pdf

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej :

Poniedziałek   7.30-15.30
Wtorek            7.30-15.30
Środa               7.30-15.30
Czwartek         7.30-17.00
Piątek              7.30-14.00

pod numerami:

58/6754135 – Starszy pracownik socjalny Pani Angelika Hallmann

58/6754135 – Starszy pracownik socjalny Pani Danuta Szwarc

58/6754135 – Pracownik socjalny Pani Małgorzata Królikowska

58/6754137 – Starszy pracownik socjalny Pani Brygida Mruk

58/6754137 – Starszy specjalista pracy socjalnej Pani Kamila Jezierska

58/6754137 – Starszy pracownik socjalny Pani Monika Wiśnios