Gmina Krokowa złożyła deklarację o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego (węgla) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego będą mogły zakupić w wyznaczonych przez Gminę punktach (w Wierzchucinie i w Krokowej) węgiel po preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W celu zakupu węgla w preferencyjnej cenie trzeba będzie złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej o preferencyjny zakup węgla.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ilość węgla dla jednego gospodarstwa domowego w ramach takiego zakupu wynosi 1 500 kg do 31 grudnia 2022 r. oraz 1 500 kg od 1 stycznia 2023 r.

Obecnie Gmina przygotowuje się do podpisania umowy z firmą PGE Paliwa na dostawę węgla. W tym celu prosimy osoby uprawnione do nabycia węgla w preferencyjnej cenie o wypełnienie przygotowanej ankiety „DEKLARACJA DOTYCZĄCA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUP WĘGLA”

Ankieta pozwoli nam określić zapotrzebowanie na węgiel i odpowiednio zawrzeć umowę z firmą PGE Paliwa.

Wypełnione ankiety odbieramy w Urzędzie Gminy Krokowa w Krokowej i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej w  terminie do 14 listopada 2022 r. Termin jest krótki, bo chcemy jak najszybciej zawrzeć umowę i zacząć sprzedaż węgla.

UWAGA ankieta nie jest wnioskiem o sprzedaż węgla wg zasad ustalonych Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ankieta ma określić ogólne zapotrzebowanie na taki węgiel w Gminie Krokowa.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla będzie można składać po podpisaniu przez Gminę Krokowa umowy z PGE Paliwa tj. pod koniec listopada. Będziemy informować o tym mieszkańców poprzez obwieszczenia na tablicach informacyjnych w sołectwach i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krokowa.