Informacja Wójta Gminy Krokowa

Referaty Urzędu Gminy w Krokowej: Finansów i Budżetu, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości od 16 marca 2020 roku będą nieczynne dla interesantów do odwołania.

Referat Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego będą pracowały w ograniczonym zakresie
Kontakt z urzędnikami będzie możliwy drogą mailową oraz telefonicznie, zgodnie z bazą adresową dla poszczególnych referatów. Wszelkie pisma kierowane do urzędu przyjmowane będą wyłącznie pocztą tradycyjną i za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), której obsługa możliwa jest z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Od 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostaje również przyjmowanie interesantów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Udzielanie pomocy prawnej będzie możliwe wyłącznie drogą telefoniczną bądź za pomocą poczty elektronicznej.

Od 17 marca czasowo zostają zamknięte punkty kasowe w Urzędzie Gminy. Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat za śmieci można dokonywać bez prowizji w placówce Bankowej Banku Spółdzielczego w Krokowej.
Za utrudnienia przepraszam, o wszelkich zmianach w pracy Urzędu będę informował na bieżąco.

Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 1.04.2020 w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanu epidemii