ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500 PLUS)

Od 1 lutego  2021 roku drogą elektroniczną, czyli przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022, natomiast drogą tradycyjną, czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej lub za pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia br.

Od 1 lipca 2019 r. Program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

Wniosek złożony w okresie od 1 do 31 maja danego roku oznacza, że świadczenia za czerwiec i lipiec zostaną wypłacone nie później niż do 31 lipca tego roku.

Z kolei wniosek złożony od 1 do 30 czerwca to wypłata przyznanego świadczenia za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień maksymalnie do 31 sierpnia tego roku.

Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Prawo do świadczenia wychowawczego od 2021 roku będzie ustalone od 1 czerwca  do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.