Apel do świadczeniobiorców zasiłków wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej, zwraca się z prośbą do Świadczeniobiorców, którzy dotychczas odbierali świadczenia w gotówce o podanie swoich numerów kont bankowych, na które będą przekazywane świadczenia wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej.

W obecnej sytuacji, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, realizacja elektronicznych wypłat zasiłków nie tylko usprawni pracę Banku Spółdzielczego w Krokowej, ale przede wszystkim przyczyni się do większego bezpieczeństwa społecznego.

Oświadczenie z numerem konta proszę kierować do tutejszego ośrodka pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), której obsługa możliwa jest z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Procedury wsparcia przez OPS-y osób objętych kwarantanną

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej informuje, że powstały wytyczne w sprawie pomocy osobom w kwarantannie wydane przez wojewodów dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wytyczne określają krok po kroku jak ma wyglądać wsparcie tych jednostek dla domów pomocy społecznej, osób w kryzysie bezdomności, realizacji usług opiekuńczych oraz dostarczania żywności dla osób objętych kwarantanną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Pomoc krok po kroku ma wyglądać następująco:

  • Sanepid powiadamia OPS o osobach objętych kwarantanną;
  • OPS weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS) taka ocena powinna odbyć się telefonicznie;
  • OPS otrzyma od MRPiPS listę organizacji, które deklarują pomoc żywnościową (Banki Żywności, PKPS, PCK, Caritas, Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN) oraz kontakty do nich;
  • OPS kontaktuje się z jedną z wybranych organizacji i przekazuje informację o zapotrzebowaniu na konkretne produkty dla konkretnych osób;
  • OPS otrzyma też od MRPiPS listę kontaktową jednostek Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych;
  • OPS przekazuje Policji, Ochotniej Straży Pożarnej lub Wojskom Obrony Terytorialnej informacje, skąd należy odebrać żywność i do kogo (osoby kwarantannowanej) ją dostarczyć.

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej nie uczestniczą w bezpośrednim dostarczaniu żywności osobom pozostającym w kwarantannie.

Komunikat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że w związku z ogłoszeniem epidemii, uruchomił dyżur telefoniczny pracowników socjalnych w godz. od 7:30 do 19:00 w celu udzielania niezbędnych informacji dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, niemogących zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb oraz dla osób i rodzin podlegających kwarantannie domowej.
Nr telefonu do kontaktu – 58 675-41-35

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze zdrowie Państwa i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej, tutejszy Ośrodek od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania będzie nieczynny dla interesantów.

Kontakt z poszczególnymi pracownikami Ośrodka będzie możliwy drogą telefoniczną oraz mailową zgodnie z baza adresową.
Wszystkie pisma kierowane do tutejszego Ośrodka przyjmowane będą wyłącznie pocztą tradycyjną i za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki Podawczej ( ESP), której obsługa możliwa jest z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Za utrudnienia przepraszamy, o wszelkich zmianach w pracy Ośrodka będę informować na bieżąco.

Z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej
Danuta Mroczkowska

KOMUNIKAT

W związku z przeciwdziałaniem zarażenia się koronawirusem zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Krokowa o zachowanie szczególnej ostrożności i o stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji do pracowników tutejszego Ośrodka o konieczności udzielenia pomocy osobom samotnym, gdzie występuję konieczność udzielenia pomocy usługowej w postaci zakupu niezbędnych artykułów.

INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM
Od 13.10.2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest częściowo zamknięty dla interesantów.
oooo
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup