INFORMACJA – BANK ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, iż od 04.01.2021 r., rozpoczyna kwalifikację osób do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020. Przyznanie Pomocy Żywnościowej PO PŻ wymaga bieżącej weryfikacji dochodów. W przypadku, gdy aktualna sytuacja dochodowa i życiowa rodziny nie jest znana OPS (brak aktualnego wywiadu środowiskowego) konieczne będzie dostarczenie dokumentów świadczących o sytuacji rodziny. Przypominamy też, że osoby uprawnione to mieszkańcy gminy spełniający kryterium dochodowe tj. 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. :

1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

1 161,60 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Na podstawie weryfikacji dochodowej będą wydawane skierowania do otrzymywania żywności. Skierowania obowiązywać będą od stycznia 2021do sierpnia 2021  roku.  

Pomoc Żywnościowa PO PŻ to dystrybucja pełnowartościowych produktów żywnościowych z długoterminowym okresem spożycia.

Ośrodek Pomocy Społecznej po pozytywnym zakwalifikowaniu, wydaje skierowanie do

 udzielenia pomocy PO PŻ.

Informujemy, iż w związku z trwającą pandemią COVID – 19 kwalifikowanie możliwe jest również w sposób zdalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w godzinach: GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek   7.30-15.30
Wtorek            7.30-15.30
Środa               7.30-15.30
Czwartek         7.30-17.00
Piątek              7.30-14.00

pod numerami:

58/6754135- Pracownik socjalny Pani Angelika Hallmann

58/6754135- Pracownik socjalny Pani Danuta Szwarc

58/6754137- Starszy Pracownik Pani Brygida Mruk
58/6754137- Starszy specjalista pracy socjalnej Pani Kamila Jezierska

58/6754137- Pracownik socjalny Pani Monika Wiśnios

Wzór oświadczenia do otrzymywania pomocy żywnościowej dostępny poniżej

gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

Godziny pracy GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej w dniu:

17.12.2020 r. czynny będzie do godziny 15:30
18.12.2020 r. będzie nieczynny
24.12.2020 r. będzie czynny do  godziny 10:00

INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM
Od 13.10.2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest częściowo zamknięty dla interesantów.
oooo
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup