Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że od 1 stycznia 2019r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny  mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej, ul. Wejherowska 3 na I piętrze w pokoju nr 3:

Poniedziałek: 7.30 – 15.30
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 17.00
Piątek: 8.00 – 14.00

Druki formularzy o przyznanie Karty Dużej Rodziny można odebrać w siedzibie GOPS w Krokowej.

Ponadto są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Rodzinnej, pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu