PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami w czasie pandemii

Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii koronawirusa i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie stałych zajęć. Wnioski o pomoc finansową można składać online przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl.

Z programu skorzystać mogą niepełnosprawni podopieczni środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez okres 3 miesięcy, licząc od marca 2020. Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona co uniemożliwiło korzystanie z rehabilitacji przynajmniej przez 5 dni w miesiącu, w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.

Na tę formę pomocy PFRON przeznacza 174 min złotych. O wypłatę mogą starać się. nie tylko osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także, w przypadku młodzieży posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia – w imieniu tych osób – ich opiekunowie. Dotyczy to również orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS.

Świadczenie nie przysługuje jednak osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19.

Specjalne środki Funduszu przeznaczone zostały również na dofinansowanie działań samorządów powiatowych, które w czasie pandemii zaoferują dodatkową pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych. Ze środków PFRON możliwe jest zrefundowanie do 50% wydatków danego powiatu na ten cel, do kwoty 100 tys. zł.

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br. Więcej informacji o działaniach PFRON w czasie epidemii w serwisie www.pfron.org.pl/koronawirus.

Informacja Wójta Gminy Krokowa

Referaty Urzędu Gminy w Krokowej: Finansów i Budżetu, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości od 16 marca 2020 roku będą nieczynne dla interesantów do odwołania.

Referat Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego będą pracowały w ograniczonym zakresie
Kontakt z urzędnikami będzie możliwy drogą mailową oraz telefonicznie, zgodnie z bazą adresową dla poszczególnych referatów. Wszelkie pisma kierowane do urzędu przyjmowane będą wyłącznie pocztą tradycyjną i za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), której obsługa możliwa jest z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Od 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostaje również przyjmowanie interesantów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Udzielanie pomocy prawnej będzie możliwe wyłącznie drogą telefoniczną bądź za pomocą poczty elektronicznej.

Od 17 marca czasowo zostają zamknięte punkty kasowe w Urzędzie Gminy. Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat za śmieci można dokonywać bez prowizji w placówce Bankowej Banku Spółdzielczego w Krokowej.
Za utrudnienia przepraszam, o wszelkich zmianach w pracy Urzędu będę informował na bieżąco.

Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 1.04.2020 w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanu epidemii

Apel do świadczeniobiorców zasiłków wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej, zwraca się z prośbą do Świadczeniobiorców, którzy dotychczas odbierali świadczenia w gotówce o podanie swoich numerów kont bankowych, na które będą przekazywane świadczenia wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej.

W obecnej sytuacji, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, realizacja elektronicznych wypłat zasiłków nie tylko usprawni pracę Banku Spółdzielczego w Krokowej, ale przede wszystkim przyczyni się do większego bezpieczeństwa społecznego.

Oświadczenie z numerem konta proszę kierować do tutejszego ośrodka pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), której obsługa możliwa jest z wykorzystaniem profilu zaufanego.

INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM
Od 25.05.2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest otwarty dla interesantów.
oooo
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup