ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie


Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. mLegitymacja będzie dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

Dodatkowa forma legitymacji emeryta-rencisty w telefonie

ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej.
Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami. 

Wniosek o tradycyjną legitymację

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja.
Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.

Dotychczasowa legitymacja nadal jest ważna

Osoby korzystające ze swoich tradycyjnych legitymacji nie muszą się martwić. Zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie.
mLegitymacja daje emerytom i rencistom możliwość korzystania z dokumentu w wersji elektronicznej, jednak korzystanie z niej nie jest obowiązkowe.

INFORMACJA o wynikach naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (8 godzin miesięcznie)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi została wybrana Pani Ilona Danilczyk zam. Gościcino.

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Komisja uznała, że Pani Ilona Danilczyk zam. Gościcino posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

INFORMACJA O ZMIANIE CZASU PRACY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej informuje o zmianie godzin pracy:

– w dniu 22.12.2022 (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej czynny będzie w godzinach 7:30-15:30

– oraz w dniu 23.12.2022 (piątek) w godzinach 7:30-10:00

w Krokowej