Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 40 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że uległy zmianie przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Terminy składania wniosków:

  1. do dnia 15 lipca 2022r. podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą złożyć wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres od 24 lutego 2022 roku do 29 kwietnia 2022 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

  1. do dnia 31 lipca 2022r. podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy posiadającym numer PESEL oraz status UKR, składają wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres do 30 czerwca 2022 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000941/O/D20220941.pdf

  1. od dnia 1 lipca 2022r. wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w terminie miesiąca, od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000941/O/D20220941.pdf

Wnioski złożone z uchybieniem terminów wskazanych w punkcie 1, 2 i 3 pozostawia się bez rozpoznania.

Kontakt telefoniczny:  58 675-41-37, 58 675-41-35

Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Gminy Krokowa

Informujemy, że od lipca 2022 r. Gmina Krokowa uruchomiła bezpłatny telefon wsparcia dla mieszkańców gminy Krokowa pod którym można uzyskać pomoc psychologa.

Linia służy osobom uzależnionym, współuzależnionym od alkoholu, doświadczającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy w rodzinie, doświadczającym aktów agresji i przemocy, opiekunom i dzieciom borykającym się z problemami wynikającymi m. in. uzależnienia od internetu i urządzeń mobilnych, cyberprzemocy, depresji.

O każdym problemie warto rozmawiać.

Psycholog czeka na Twój telefon.

Pomoc będzie świadczona we wtorki oraz piątki w godz. 16.00 – 18.00 pod numerem telefonu 662-783-639