Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 40 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że uległy zmianie przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Terminy składania wniosków:

  1. do dnia 15 lipca 2022r. podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą złożyć wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres od 24 lutego 2022 roku do 29 kwietnia 2022 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

  1. do dnia 31 lipca 2022r. podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy posiadającym numer PESEL oraz status UKR, składają wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres do 30 czerwca 2022 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000941/O/D20220941.pdf

  1. od dnia 1 lipca 2022r. wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w terminie miesiąca, od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000941/O/D20220941.pdf

Wnioski złożone z uchybieniem terminów wskazanych w punkcie 1, 2 i 3 pozostawia się bez rozpoznania.

Kontakt telefoniczny:  58 675-41-37, 58 675-41-35