Zapraszamy na bezpłatny cykl spotkań pt. „Nasze wyjątkowe rodzicielstwo”, organizowany przez GOPS w Krokowej.

Cykl spotkań pt. „Nasze wyjątkowe rodzicielstwo”, ma na celu udzielenie wsparcia oraz wskazówek dotyczących przezwyciężania trudności opiekuńczo – wychowawczych i będzie miał charakter grupy samopomocowej, tj. grupy wsparcia. Nadrzędną ideą spotkań ma być udzielenie wsparcia, poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z określonym problemem, słuchaniem i akceptacją oraz nawiązaniem kontaktów społecznych z osobami o podobnych trudnościach. Zgodnie z założeniem realizacji zadań, członkowie grupy udzielą sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego, podzielą się swoimi doświadczeniami, opowiedzą o swoich przeżyciach. Wysłuchanie innych ma im dać poczucie, że nie są osamotnieni w swoich problemach.

Grupa wsparcia będzie prowadzona przez certyfikowanego pedagoga z wieloletnim doświadczeniem Panią mgr Dominikę Lewińską.

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu najbliższe spotkanie 15.05.2023r. w godz. od 16.00 do 18.00, dalsze terminy ustala z grupą prowadząca.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do kontaktu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej
ul. Wejherowska 3
84-110 Krokowa

Tel- 58 675 41 35
Tel- 721 935 562