ASYSTENT RODZINY GRUPA WSPARCIA ORGANIZOWANA PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROKOWEJ

Zachęcamy do udziału w Grupie wsparcia osób z asystentury rodzin. Spotkania będą odbywały się począwszy od czerwca 2022r, cyklicznie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 16.30 w siedzibie GOPS w Krokowej ul. Wejherowska 3, sala nr 11.

Idea grupy wsparcia:

 • Idea samopomocy – grupowej wzajemnej pomocy korzystanie z siły i wsparcia grupy jako poza formalnego rodzaju pomocy. Uczestnicy sami stanowią dla siebie źródło wsparcia ( emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego), zasobów, inspiracji wzajemnej motywacji do działań.
 • Korzystny wpływ takiej grupy opiera się na zaangażowaniu uczestników, na gotowości osób uczestniczących do wprowadzenia zmian w swoich rodzinach.
 • W skład grupy wsparcia mogą wchodzić osoby, które są objęte wsparciem i pomocą asystenta rodziny z różnymi doświadczeniami – stąd możliwość, uzyskania i dawania wsparcia w konkretnych problemach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami rozwiązywania problemów codziennych).

Formy działania grupy wsparcia :

 • Dzielenie się osobistymi doświadczeniami.
 • Dyskusja.
 • Wspólne poszukiwanie rozwiązań konkretnych kwestiach i sytuacjach.
 • Udzielanie informacji zwrotnych.
 • Elementy psychoedukacji.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa:

 • Uzyskanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny.
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji napięcia ( stresu).
 • Pogłębienie wglądu w siebie ( wzrost świadomości, przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, wartości, celów, a także rozpoznawanie własnych zasobów i zrozumienie ograniczeń).

Serdecznie zapraszamy

Niezbędnych informacji udzielają asystenci rodzin;

Anita Kohnke- Tel 58 675-41-37,

Elżbieta Koss- Tel 58 675-41-35