Informacja o wynikach naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (20 godzin miesięcznie)

o wynikach naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (20 godzin miesięcznie)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi została wybrana Pani Ilona Danilczyk zam. Gościcino.

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Komisja uznała, że PaniIlona Danilczyk zam. Gościcino posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.