STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie – od 1 września do 15 września 2019 r.
Wyjątkiem są  słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, którzy składają wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2019 r.
Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej, pokój nr 10. Obsługą spraw zajmuje się Ewelina Brzozowska (tel.: 58 6754129).