„RODZINA 500+” (Świadczenie wychowawcze)

„RODZINA 500+” (Świadczenie wychowawcze)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, iż od dnia 01 kwietnia 2016r.

będzie realizował program „Rodzina 500+” (świadczenie wychowawcze).

Wnioski na świadczenie wychowawcze będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016r.

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na jedno dziecko lub na pierwsze i kolejne dzieci – rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Wnioski złożone w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. skutkować będą wypłatą świadczenia od 01 kwietnia 2016r.

>>Więcej informacji tutaj<<

w Krokowej