KWALIFIKACJE OSÓB DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, iż od 15.05.2023 r., rozpoczyna kwalifikacje osób do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym W Podprogramie 2021 Plus. Przyznanie Pomocy Żywnościowej PO PŻ wymaga bieżącej weryfikacji dochodów. W przypadku, gdy aktualna sytuacja dochodowa i życiowa rodziny nie jest znana OPS (brak aktualnego wywiadu środowiskowego) konieczne będzie dostarczenie dokumentów świadczących o sytuacji rodziny. Przypominamy też, że osoby uprawnione to mieszkańcy gminy spełniający kryterium dochodowe tj. 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. :

– 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

wie weryfikacji dochodowej będą wydawane skierowania do otrzymywania żywności.

Pomoc Żywnościowa PO PŻ to dystrybucja pełnowartościowych produktów żywnościowych z długoterminowym okresem spożycia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej po pozytywnym zakwalifikowaniu, wydaje skierowanie do udzielenia pomocy PO PŻ.

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać W godzinach:

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-17.00
Piątek 7.30-14.00

pod numerami:


58/6754135- Starszy pracownik socjalny Pani Danuta Szwarc
58/6754137— Starszy Specjalista pracy socjalnej Pani Kamila Jezierska
58/6754137- Starszy pracownik socjalny Pani Monika Wiśnios