Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Szkoła dla Rodziców ”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej zaprasza rodziców i opiekunów, którzy doświadczyli bądź doświadczają trudności w wychowywaniu dzieci albo po prostu chcą poszerzyć swoje umiejętności w wiedzę na temat wychowywania dzieci na warsztaty „Szkoły dla rodziców”.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej, ul.Wejherowska 3, sala nr 11, od 10 października 2022r. o godz 16.00 w każdy poniedziałek.

Głównym założeniem spotkań jest poszerzenie umiejętności rodziców i ich wiedzy na temat skutecznych metod wychowawczych.

Program opiera się na cyklu książek A. Faber, E. Mazlish „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” .

Zajęcia obejmują 10 spotkań – raz w tygodniu

Tematyka zajęć

1. Spotkanie- „ Poznanie się, kontakt, integracja”.
2. Spotkanie – „Granice”.
3. Spotkanie – „ Uczucia część pierwsza”.
4. Spotkanie – „ Uczucia część druga”.
5. Spotkanie – „Zachęcanie dziecka do współpracy”.
6. Spotkanie – „Kary”.
7. Spotkanie – „ Rozwiązywanie problemów i konfliktów”.
8. Spotkanie – „ Zachęcanie do samodzielności”.
9. Spotkanie – „ Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról”.
10. Spotkanie – „ Pomocna pochwała i zachęta”.

Zachęcamy do uczestnictwa.

Bliższych informacji udzielają asystenci rodzin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej

Anita Kohnke- asystentrodziny1@gops.krokowa.pl tel- 721-935 -562

Elżbieta Kos asystentrodziny@gops.krokowa.pl tel- 721-935-561